Pogosta vprašanja

Ali lahko oddam prijavo oziroma vprašanje anonimno?
Da. Če želite ostati anonimni, pazite, da pri izpolnjevanju obrazcev in pri prilaganju dokumentov ne boste navajali podatkov, ki bi lahko neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto.
Kdo ima dostop do mojih podatkov, če se razkrijem?
Dostop do vaše identitete v aplikaciji je omejen na pooblaščene uslužbence organizacije. Organizacija mora zagotoviti, da se vaša identiteta brez vašega izrecnega soglasja ne razkrije nikomur drugemu kot pooblaščenim članom osebja, ki so pristojni za sprejemanje ali obravnavanje prijav. To velja tudi za vse druge podatke, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati na vašo identiteto. Vaša identiteta in vsi drugi podatki iz prejšnjega odstavka se lahko razkrijejo le, če je to nujna in sorazmerna obveznost, ki jo nalaga pravo Unije ali nacionalno pravo v okviru preiskav nacionalnih organov ali sodnih postopkov, tudi zaradi varovanja pravic do obrambe osebe, ki jo prijava zadeva
Ali me lahko izsledite preko IP naslova?
Ne. Zaradi zagotavljanja zaupnosti in anonimnosti ne shranjujemo IP naslovov in časovnih žigov.
Kdo bo obravnaval mojo prijavo oziroma vprašanje?
Vaša prijava bo obdelana s strani pooblaščenega osebja organizacije v skladu s postopki organizacije za notranje poročanje in nadaljnje ukrepanje. Družba ABC Transparency ne bo obdelala vašega poročila in ne bo imela dostopa do njegove vsebine.
Ali lahko sledim postopku obravnave prijave oziroma vprašanja?
Da. Postopek lahko spremljate tako, da kliknete na "Moj nabiralnik". Povezava vas bo usmerila na stran za prijavo v nabiralnik, kjer boste morali vnesti uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po oddaji prijave ali vprašanja. Nabiralnik vam omogoča, da spremljate postopek obravnave vaše prijave ali vprašanja, varno komunicirate z organizacijo in prejemate povratne informacije o vaši prijave oziroma vprašanju.
Ali lahko uporabljam nabiralnik tudi, če ostanem anonimen?
Da. Po oddaji prijave ali vprašanja sta vam dodeljena uporabniško ime in geslo za dostop do nabiralnika, ne glede na to, ali razkrijete svojo identiteto ali ne.
Opozorjen sem bil na povračilne ukrepe. O čem je govora?
Povračilni ukrep je vsako zagroženo ali dejansko dejanje ali opustitev dejanja, ki je posledica samega dejstva prijave, ki se zgodi v delovnem okolju in povzroči ali lahko povzroči prijavitelju škodo. Povračilni ukrepi so lahko uperjeni proti prijavitelju, pravnemu subjektu, ki ga prijavitelj zastopa, ali proti sorodnikom prijavitelja, ki so v delovnem razmerju z organizacijo ali z njenim pogodbenim partnerjem.
Ali sem kot prijavitelj zaščiten pred povračilnimi ukrepi?
Žvižgači, ki poročajo v dobri veri, so zaščiteni pred povračilnimi ukrepi. Za podrobnosti glejte pravila organizacije in ustrezne nacionalne zakone.
Lahko oddam prijavo oziroma vprašanje še na kak drug način?
Oglejte si kontaktne podatke in informacije organizacije v nogi spletne strani te aplikacije.