Zasebnost podatkov

Na tem mestu so zbrane informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov v okviru sistema za prijavo nepravilnosti. Preden oddate prijavo, se natančno seznanite z informacijami o zasebnosti. Sistem za prijavo nepravilnosti Trusty se uporablja za sprejemanje in obdelavo informacij v zvezi z domnevnimi kršitvami v škodo organizacije na varen in zaupen način. Obdelava osebnih podatkov znotraj Trustya temelji na zakonitem interesu organizacije za odkrivanje in preprečevanje kršitev ter s tem povezanim preprečevanjem tveganja škode in odgovornosti za organizacijo. Če se prejeta prijava nanaša na zaposlenega v organizaciji, je obdelava namenjena tudi preprečevanju kaznivih dejanj ali drugih zakonskih kršitev v zvezi z delovnim razmerjem. Sistem za prijavo nepravilnosti Trusty (aplikacijo, njene spletne strani ter bazo podatkov, v kateri so shranjeni predloženi osebni podatki in informacije) upravlja Trusty AG, Bösch 82, 6331 Hünenberg, Zug, Švica, v imenu organizacije. Baza podatkov je šifrirana in gostuje na virtualnih strežnikih v visokovarnem podatkovnem centru v EU. Za namene obdelave oddane prijave lahko osebne podatke in informacije ustvarjajo, do njih dostopajo, obdelujejo in uporabljajo samo osebe, ki so za to pooblaščene. Trusty AG nima nobenih pravic v zvezi z navedenimi podatki; zadolženo osebje ima dostop do baze podatkov le za namene tehničnega vzdrževanja. Organizacija ves čas obdrži lastništvo podatkov in s tem povezane pravne odgovornosti. Ali in v kakšnem obsegu imajo tretje osebe dostop do podatkov, je izključno odgovornost organizacije. Če to zahteva zakon, se lahko osebni podatki in informacije razkrijejo policiji in/ali drugim izvršilnim ali regulativnim organom. Uporaba sistema za prijavo nepravilnosti Trusty je prostovoljna. Zbirajo se naslednji osebni podatki in informacije: - vaše ime, e-poštni naslov, telefonska številka in vaše razmerje do organizacije, če se odločite razkriti svojo identiteto, - imena oseb, za katere se sumi, da so vpletene in njihove druge osebne podatke, - imena oseb, ki so seznanjene s kršitvami in njihove druge osebne podatke. Vsa komunikacija med sistemom Trusty in pošiljateljevim spletnim brskalnikom je šifrirana zaradi zaščite zaupnosti podatkov (SSL). Niti naslovi IP, časovni žigi niti kateri koli drugi metapodatki osebe, ki se je prijavila, se ne beležijo ali shranjujejo. Da bi ohranili povezavo med prijaviteljevim spletnim brskalnikom in Trustyjem, je piškotek, ki vsebuje samo ID seje, shranjen na prijaviteljevem sistemu. Piškotek je veljaven samo do konca seje in postane neveljaven, ko zaprete brskalnik. Za večjo varnost uporabljamo tudi piškotek HTTP z naključnim nizom. Ta piškotek poteče čez dve uri. Ob oddaji prijave ali dopolnilnih podatkov lahko prijavitelj priloži dokumente. V tem primeru prijavitelje obveščamo, da lahko pripete datoteke vsebujejo skrite osebne podatke, ki bi lahko razkrili njihovo identiteto. Zato je treba takšne podatke odstraniti, če želi prijavitelj ostati anonimen. V primeru, da odstranitev teh podatkov ni mogoča, je priporočljivo poslati dokumente v pdf obliki ali na papirju na naslov organizacije s pripisom uporabniškega imena, ki je prijavitelju dodeljeno ob zaključenem postopku oddaje prijave. Predloženi osebni podatki se bodo hranili in obdelovali v skladu z internimi pravili organizacije, dokler ima slednja zakonit interes za obdelavo prijave (vključno z izvajanjem kakršnih koli preiskav) in, če je primerno, uvedbo sankcij. Imate pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, prejemanja osebnih podatkov v splošno berljivi elektronski obliki, popravkov in zahtevanja omejitve obdelave vaših osebnih podatkov. Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov je omejena z zgoraj opisanim zakonitim interesom organizacije. Za nadaljnje podrobnosti preverite interne pravilnike organizacije.